Aleksander Modzelewski

Site name

Aleksander Modzelewski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach

Ruchomości

Odzyskujemy długi prowadząc egzekucję z ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń, umów zlecenia i innych wierzytelności na terenie całego kraju

Nieruchomości

Prowadzimy postępowanie egzekucyjne z nieruchomości położonych na  terenie gmin: Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew, Pionki i Sieciechów

Licytacje

W celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia prowadzimy licytacje zajętych w toku postępowania ruchomości i nieruchomości, do udziału w których w charakterze licytanta może przystąpić każdy zainteresowany

Alimenty

Odzyskujemy alimenty od osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym
na terenie całej Polski

Spłać
zadłużenie

Wszelkie informacje o możliwości i formie spłaty zadłużenia ...

Dla
Wierzycieli

W realizacji wniosków wierzycieli korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań teleinformatycznych ...

Właściwość
terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Aleksander Modzelewski podejmuje się prowadzenia spraw egzekucyjnych na całym ...

Wnioski
Egzekucyjne

Gotowe wnioski egzekucyjne do pobrania, wypełnienia i złożenia w kancelarii ...

Polityka prywatności

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Aleksandra Modzelewskiego Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach.