Aleksander Modzelewski

Site name

Spłata zadłużenia

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK KOMORNIKA NR:

68 1600 1462 1878 3302 4000 0001

prowadzony przez bank BGŻ BNP Paribas S.A.

ze wskazaniem w tytule przelewu:
imienia i nazwiska / firmy dłużnika
sygnaturę sprawy ( Km,Kmp, Kms, Kmn)
tytułu płatności (spłata zadłużenia, zaliczka, opłata stała,)

lub bezpośrednio w kancelarii komornika.