Aleksander Modzelewski

Site name

Dla wierzycieli

W realizacji Państwa wniosków egzekucyjnych komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Aleksander Modzelewski w codziennej pracy korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań teleinformatycznych min.: system Ognivo, CEPIK, CIKW, elektroniczne zapytania do ZUS, Urzędu Skarbowego, EPU, które usprawniają odnalezienie majątku dłużnika a tym samym umożliwiają szybkie podjęcie czynności zmierzających do zajęcia albo zabezpieczenia jego mienia.
    

W celu umożliwienia wierzycielom szybkiego uzyskanie informacji o stanie prowadzonego  postępowania  komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Aleksander Modzelewski udostępnia wierzycielowi informację poprzez platformę MPE (Monitor Postępowania Egzekucyjnego).

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuje informacjami o majątku dłużnika stosownie do art 791(1) kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku – koszt poszukiwań jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art 770 kpc obciąża dłużnika.

Składając wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego/zabezpieczającego warto jest wypisać wszelkie znane informacje o majątku dłużnika. Ich podanie znacząco przyspiesza egzekucję a co za tym idzie zwiększa jej skuteczność. Każde ograniczenie we wniosku zmniejsza szanse na końcowy sukces.

Systemy elektroniczne

partner-1
System Ognivo umożliwia uzyskanie od kilkudziesięciu banków, banków spółdzielczych, SKOK informacji czy dłużnik jest posiadaczem/współposiadaczem rachunku bankowego
partner-1
CEPIK umożliwia uzyskanie informacji o tym czy dłużnik jest właścicielem pojazdów mechanicznych
partner-1
Elektroniczne zapytania do ZUS umożliwia uzyskanie informacji o źródłach dochodów dłużnika, w szczególności o jego pracodawcy (w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej) lub świadczeniodawcy w przypadku emerytów lub rencistów)
partner-1
EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego drogą elektroniczną, podmiotom które uzyskały w drodze elektronicznej orzeczenie e-sądu. Skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika może nastąpić wedle wyboru wierzyciela elektronicznie lub w formie tradycyjnej tj. za pośrednictwem operatora pocztowego
partner-1
CIKW (Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych) umożliwia wyszukiwanie nieruchomości według kryteriów: osoby właściciela, adresu, numeru działki
partner-1
W celu umożliwienia wierzycielom szybkiego uzyskania informacji o stanie prowadzonego  postępowania udostępniamy wierzycielowi informację poprzez platformę Komornik Online